Wykopów pod rurociągi i SUT

Program Leica iCON Office wraz z Modułem Wykopów pod rurociągi i SUT umożliwia:

  • tworzenie Modeli 3D kształtów wykopów na podstawie samych linii 2D z niweletą rurociągu, drenu, czy innego elementu uzbrojenia
  • ustalenie kształtów wykopów w pełni definiowanych spadkowo i szerokościowo
  • zamodelowanie jednej lub dwóch warstw podbudowy (zasadniczej i pomocniczej)
  • rozróżnienie zasypki rodzimej i ochronnej
  • obsługę wielu rur w przekroju wykopu, do których program liczy całkowity, wspólny wykop
  • funkcjonalność studzienek i odliczania ich od długości rur z całego rurociągu; obliczanie wysokości dna wykopu pod różne wysokości studzienek
  • obliczenie objętości oraz powierzchni wykopów, podbudowy i zasypek oraz długości rur
  • generowanie modeli DTM wykopów oraz przekrojów poprzecznych (sec, dwg/dxf)

Widoki 3D modelu rurociągu w trakcie modelowania parametrycznego

Widok profilu 2D niwelety rurociągu oraz końcowego modelu dna wykopu pod konstrukcję

Praca systemu koparki na modelu wykopu pod KD

FILMY Z PRACY Z PROGRAMEM

Zapraszamy również na blog z prezentacjami funkcji, tutaj.