Prezentacje

Prezentacje PDF do pobrania

Prezentacja ogólna programu

Prezentacja Modeli Przekrojów Normalnych MBS

Prezentacja współpracy programu z polową aplikacją drogową Leica RoadRunner (Tyczenie drogi)

Prezentacja współpracy z aplikacjami Leica z pakietu podstawowego instrumentów (Viva i Cptivate)

Prezentacje programu w konkretnych branżach

Prezentacja programu iCON Office w budownictwie kolejowym


Prezentacje online

| Prezentacja ogólna programu iCON Office

| Prezentacja Modeli Przekrojów Normalnych MBS w Leica iCON Office

| Prezentacja modeli drogowych w Leica iCON Office i ich użycia w aplikacji drogowej Leica RoadRunner

| Prezentacja wymiany danych 3D pomiędzy programem iCON Office i aplikacjami polowymi Leica Geosystems