Moduły i zestawy

Moduły programu

Program Leica iCON Office:

  • składa się z kilku modułów które można kompletować w zależności od potrzeb w dowolnym momencie budując zestawy
  • dystrybuowany jest jako oprogramowanie wieczyste
  • dobrowolnie zakupywane subskrypcje coroczne zapewniają prawo do użycia swojego klucza licencyjnego USB z najnowszymi wydanymi wersjami programu, jak również uprawniają do całorocznego wsparcia technicznego 3D Geosystemy.
  • program iCON Office w odmianie SBG Geo, dystrybuowanej również przez nas, umożliwia licencjonowanie serwerowe, czyli bez konieczności używania klucza USB i pracę na dowolnym komputerze na świecie z dostępem do internetu. Funkcjonalności SBG Geo są w 99% identyczne jak iCON Office.

Dostępne są moduły programu:

Kliknij na wybrany powyżej moduł, aby poznać jego możliwości.

Zestawy programu

Standardowo są sprzedawane cztery predefiniowane zestawy:

  • Podstawowy
  • Drogowy
  • Terenowy
  • Przekrojów Normalnych (MBS)
  • Przekrojów Tunelowych (TBS)

Do nich można jeszcze dodawać dowolne moduły z listy lub budować wedle własnych potrzeb.

Możliwy jest zakup licencji wieczystych z rocznym lub dwuletnim prawem do aktualizacji programu i wsparcia.

Prezentacje programu

Zapraszamy do obejrzenia oraz pobrania prezentacji programu tutaj oraz kontaktu z nami.

Darmowy, 30-dniowy test programu

Zapraszamy na stronę tutaj, aby zamówić darmowe demo.

Do pobrania

Zapraszamy do działu pobierania, aby pobrać niezbędne oprogramowanie (w ramach posiadanej licencji) lub materiały drukowane tutaj.

Umów się na pokaz

Umówmy się na pokaz w Państwa firmie lub za pośrednictwem web-meetingu. Wszelkie dane znajdują się w dziale kontakt.

Cennik

Cennik oprogramowania wieczystego otrzymacie Państwo drogą e-mail po kontakcie z nami.

Prezentacje online

| Prezentacja ogólna programu iCON Office

| Prezentacja możliwości drogowych programu iCON Office

| Prezentacja Modeli Przekrojów Normalnych MBS (korytarzy 3D) w programie Leica iCON Office

| Prezentacja Obsługi chmur punktów w programie Leica iCON Office

| Prezentacja Modelowania 3D w budownictwie kolejowym w programie Leica iCON Office

| Prezentacja modeli drogowych w Leica iCON Office i ich użycia w aplikacji drogowej Leica RoadRunner

| Prezentacja wymiany danych 3D pomiędzy programem iCON Office i aplikacjami polowymi Leica Geosystems

| Prezentacja Modelowania 3D w budownictwie tunelowym w programie Leica iCON Office