Moduł Wyrównania Sieci Geodezyjnych

Program Leica iCON Office wraz z modułem Wyrównywania Sieci Geodezyjnych umożliwia:

  • Łatwe obliczenia sieci poziomej lub pionowej dowolnej wielkości. Wielkość sieci jest ograniczana jedynie przez pojemność samego komputera roboczego.
  • Pracę za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (GUI), z obrazem w tle,  co ułatwia planowanie w zakresie projektowania sieci – bezpośrednio na mapie. GUI umożliwia także analizę oczekiwanej dokładności i niezawodności jeszcze przed pierwszym pomiarem.Modul_wyrownania_sieci_3
  • Automatyczne kodowanie kolorystyczne obliczonych wartości kontrolnych, co pomaga na rozwiązywanie problemów w widoku numerycznym.
  • Graficzne włączanie i wyłączanie pomiarów – aby znaleźć najlepsze, precyzyjne rozwiązanie;
  • Obliczenia sieci realizowane metodą najmniejszych kwadratów.
  • Generowanie szczegółowych raportów, które zawierają wartości pomierzone i obliczone, statystyki oraz dokładności wykonywanych obliczeń.

DOWOLNY ZESTAW

Moduł Wyrównywania Sieci Geodezyjnych występuje jako odrębny moduł nie tworzący żadnego predefiniowanego zestawu. Dlatego też dokompletuj go do dowolnego zestawu, jak np. Podstawowy, Drogowy, Terenowy itp.

Program Leica iCON Office w dowolnym Zestawie z dołączonym modułem Wyrównywania Sieci zawiera: