Moduł Terenowy

Moduł Terenowy

Program Leica iCON Office wraz z modułem Terenowym umożliwia:

terrain_icon

  • Wykonanie podstawowych zadań (jak w zestawie podstawowym)
  • Tworzenie i Edycję Modeli Terenu – powierzchni trójkątowych (DTM, .TRM) w zakresie – zmian połączeń trójkątowych, tworzenia trójkątów ręcznie, tworzenie linii przerwania modelu (linie stopu), łączenie dwóch modeli w jeden (z różnymi kryteriami łączenia)
  • Tworzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych przez dowolną oś przebiegającą przez model (wskazana ręcznie lub podczytana z pliku) z dowolną gęstością przekrojów
  • Obliczenia objętości pomiędzy dwoma Modelami Terenu lub jednym modelem i powierzchnią o podanej rzędnej
  • Tworzenie Modeli Różnicowych – modeli wektorów wykopów i nasypów – do wytyczenia w terenie (wskazanie miejsc gdzie były wyliczone wektory) lub do graficznego zobrazowania różnic (np. do logistyki transportu mas ziemnych)
  • Tworzenie kolorowych map wykopów – nasypów z legendami .DWG/.DXF
  • Wraz z modułem Podstawowym i Drogowym tworzy Zestaw Terenowy

Program Leica iCON Office w Zestawie Terenowym zawiera:

FILMY Z PRACY Z PROGRAMEM

Zapraszamy również na blog z prezentacjami funkcji, tutaj.