Moduł TBS

Moduł Normalnych Przekrojów Tunelowych TBS

Program Leica iCON Office wraz z modułem TBS umożliwia:

  • Wykonanie wszelkich zadań jak w Zestawie Drogowym
  • Tworzenie modeli Tunelowych (Przekrojów Normalnych Tuneli) na zasadzie definicji przekrojów normalnych (standardowych) oraz niwelety głównej z przebiegiem sytuacyjnym. Dzięki zebranym informacjom globalnym program automatycznie tworzy teoretyczny korytarz tunelowy.
  • Podczytywanie aktualnych modeli istniejącego tunelu, dzięki czemu program automatycznie obliczy objętości
    oraz wyświetli graficznie lub tabelarycznie odchyłki od projektowanego przebiegu.

Tunel_chmura_pkt1Można również rozważyć kupno polowego programu SBG GeoPad z licencją na pomiary tunelowe, która umożliwi zautomatyzowane pseudo-skanowanie
zdefiniowanych przekrojów poprzecznych podstawowymi instrumentami TPS z serwomotorami, np. Leica TPS1200, Viva TS15, TS30 itp.

Pobierz prezentację tutaj >>

Ekran pracy programu z modelem tunelu

Program Leica iCON Office w Zestawie TBS zawiera:

GALERIA EKRANÓW PRACY