Moduł (zestaw) Podstawowy

iCON office

Program Leica iCON Office w Zestawie Podstawowym umożliwia:

 • Tworzenie i zarządzanie punktami i liniami 3D/2D, np. osnową, konturami placu, drogi, skarp  itp. w postaci graficznej lub tabelarycznej.
  • Możliwość swobodnego kopiowania wartości stabelaryzowanych pomiędzy zewnętrznymi aplikacjami środowiska Windows (edytor tekstu, aplikacje MS Office itp.) a programem Leica iCON Office.
 • Podstawowe i zaawansowane obliczenia oraz zadania geodezyjno – budowlane. Np. przecięcie linii 3D, pomiar spadku pomiędzy punktami, wyznaczenie łuku z trzech punktów lub dwóch i promienia, łączenie linii w polilinie, nadawanie rzędnych dla warstwic i innych linii 2D jednym kliknięciem.
 • Łączenie linii w polilinie jednym kliknięciem z ustawianą wartością granicznego sąsiadowania ze sobą łączonych linii składowych.
 • Podgląd i prosta edycja plików AutoCAD *.dwg/*.dxf.
  • „Odchudzanie” plików .dwg/*.dxf na zasadzie usuwania całej zawartości na ukrytych warstwach.
  • Szybkie dołączanie zewnętrznych plików referencji do pliku .dwg w jeden niezależny plik.
  • Eksport warstw 2D/3D do formatów programu i dalsza pełna edycja w 3D, import powierzchni 3D z danej warstwy prosto do plików dla maszyny/do pomiarów w terenie lub obliczeń.
 • Tworzenie arkuszy wydruku złożonych z dowolnej konfiguracji własnych plików i ich kolorystyki. Np. plików sytuacyjnych lub szeregu przekrojów poprzecznych przez różne modele i złożenie tego jako całość. Możliwość zapisu tego jako jednego pliku AutoCAD *.dwg/*.dxf.
 • Transformacje współrzędnych pomiędzy dowolnymi układami odniesienia.
  • Oryginalnie dołączono do procesu instalacyjnego układy dla Polski: 65, 2000, 1992.
  • Łatwe utworzenie nowego układu współrzędnych parametrycznie, np. układ UTM dla dowolnej strefy itp.
 • Podgląd utworzonych modeli (w innym, rozbudowanym zestawie iCON Office) w widoku 2D lub 3D.
 • Import i eksport danych pomiędzy różnymi formatami, np. import modeli 3D powierzchni (DTM) z formatu *.dwg, *.dxf lub *.xml do formatu programu Leica iCON Office lub systemów sterowania maszyn 3D z systemem Leica iCON lub UMC3D, jak również Topcon.
 • Poprzez eksport w formacie XML konwersję modeli dla systemów sterowania maszyn 3D marki Trimble (z dodatkowym narzędziem),
 • Zapis plików osi i podkładów dla systemów sterowania maszyn 3D marki Trimble (z dodatkowym narzędziem)
 • Import i eksport modeli DTM w formacie/do formatu systemów sterowania maszyn 3D Topcon (.tn3), dzięki czemu bez użycia żadnego dodatkowego narzędzia przygotowuje się modele wprost do wgrania do maszyn lub przekonwertuje się z formatu Topcon na format systemów Leica lub Trimble
 • Tworzenie archiwów zip z odpowiednią zawartością dowiązaną do aktualnie otwartego pliku aby po przesłaniu na inną jednostkę możliwe było odtworzenie całej niezbędnej treści.
 • Doskonałe rozwiązanie CAD dla firm, które potrzebują narzędzia do podglądu danych 2D/3D przygotowanych przez geodetów/projektantów lub importu modeli do systemów sterowania maszyn
 • Doskonałe narzędzie dla generalnych wykonawców wykorzystujących systemy 3D maszyn podwykonawców, dla których należy przygotować (wyeksportować) modele również w formacie systemów Leica Geosystems (iCONtrol, UMC 3D).
 • Z programem Leica iCON Office przygotujesz lub przekonwertujesz dane dla systemów sterowania maszyn 3D wszystkich trzech wiodących w Polsce marek Leica Geosystems, Trimble oraz Topcon.

PAKIET STARTOWY

Program Leica iCON Office w Zestawie Podstawowym zawiera:

GALERIA EKRANÓW PRACY

Zapraszamy na blog z prezentacjami funkcji, tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACJA OGÓLNA PROGRAMU


Pobierz prezentację w formacie PDF