Moduł MBS

Moduł Przekrojów Normalnych MBS

Program Leica iCON Office wraz z modułem MBS umożliwia:

  • Wykonanie wszelkich zadań jak w Zestawie Podstawowy, Drogowym, czy Terenowym.
  • Tworzenie modeli korytarzy MBS (Przekrojów Normalnych) na zasadzie definicji przekrojów normalnych (standardowych) oraz niwelety głównej z przebiegiem sytuacyjnym, linii o zmiennym przebiegu pobranych z DWG/DXF i podczytanego modelu istniejącego terenu. Dzięki zebranym informacjom globalnym program automatycznie tworzy korytarz drogowy docięty do istniejącego modelu terenu. Możliwe jest stałe podczytywanie aktualnych modeli terenu istniejącego, czy krawędzi lub rewizji niwelety, dzięki czemu program automatycznie zmodyfikuje docięcia (np. zakres skarp lub spadki jeśli zakres jest ustawiony sztywno).
  • Podgrywanie jeszcze 3 innych powierzchni (np. odhumusowanego terenu, sfrezowanej nawierzchni,  pomiaru z innego momentu budowy, model skał lub innego materiału geologicznego itp.)
  • Definiowanie odhumusowania o zadanej grubości na całości lub na wybranych obszarach.
  • Definiowanie, zamiennie z odhumusowaniem, żyznej gleby/roślinności itp. do osobnego obliczenia w raportach objętości.
  • Definiowanie dodatkowego wykopu pod koroną robót ziemnych pod wymianę gruntu.
  • Generowanie obliczeń powierzchni na przekroju poprzecznym oraz rzeczywistej długości poprzecznej nasypu i/lub wykopu, odhumusowania i podbudowy. Prezentacja tych wartości na każdym przekroju poprzecznym (przydatne na wydrukach).
  • Generowanie raportów o powierzchniach przekrojów, długościach i objętościach mas na wybranym odcinku (odcinkach przerywanych jeśli potrzeba), wybranym interwale i w wybranym segmencie (np. cały przekrój nasypu lub tylko w pasie rozdziału, czy poboczu) oraz/lub ograniczone podczytanym poligonem 2D. Takie raporty są często wymagane przez nadzór budowlany, a przez większość geodetów liczone ręcznie w programach CAD.
  • Generowanie Modeli DTM oraz linii 3D korytarza na konkretnej warstwie dociętego do modelu terenu. Dane możemy wyekrportować do tyczenia drogi w instrumentach Leica lub Geomax, czy Trimble poprzez program TBC lub modele DTM do systemów sterowania maszyn.
  • Generowanie modelu DTM terenu zmodyfikowanego o korytarz wykopu (góry robót ziemnych i spody wykopów).

Moduł MBS oprócz przydatności na projektach drogowych z powodzeniem pozwoli Państwu na realizację dowolnych projektów liniowych jak kolejnictwo (modele 3D podtorza oraz geometrii torów), hydrotechnika (wały przeciwpowodiowe, umocnienia brzegów i nabrzeży, ostrogi rzeczne itp.), obiekty inżynierskie z najazdami i przyczółkami, gdzie istotne jest obliczenie objętości nasypów i generowanie korytarzy 3D konkretnych warstw.

Pobierz prezentację w formacie PDF

Prezentacja Modeli Przekrojów Normalnych MBS

Zestaw MBS.

Program Leica iCON Office w Zestawie MBS zawiera:

FILM Z PRACY Z MODELEM MBS

PREZENTACJA MOŻLIWOŚCI MODELI MBS

Pobierz prezentację w formacie Power Point

Pobierz prezentację w formacie PDF

Zapraszamy również na nasz blog z prezentacjami różnych funkcji, tutaj.