Moduł Chmur Punktów

Moduł chmur punktów

Program Leica iCON Office wraz z modułem Chmur Punktów umożliwia:

 • Zarządzanie ogromnymi chmurami pomierzonych punktów za pomocą skanerów, lidarów, tachimetrów skanujących, dronów, echosond itp.;
 • Import danych pomiarowych w obecnie obiegowych formatach LAS, E57, PTS, XYZ, GEO, HeXML;
 • Obsługę chmur w formatach Leica DBX oraz Hexagon Point Cloud (.HSPC);
 • Import z kilku plików chmur, które program łączy w jedną chmurę, np. NMPT pobrana z Geoportalu podzielona na wiele arkuszy (kafelków; godeł) mapy;
 • Docinanie chmur punktów dowolnym poligonem/poligonami 2D. Docinanie poligonem chmury pochodzącej z kilku plików składowych; przydatne kiedy obszar zainteresowania leży na granicy kilku godeł mapy, ale nie potrzebujemy ich wszystkich w całości.
 • Obsługę klasyfikacji punktów oraz wyłączenia niepotrzebnych danych sklasyfikowanych, np. budynków, roślinności, sygnalizacji drogowej, samochodów itp.;
 • Obsługę intensywności punktów oraz filtrowanie punktów wedle tego kryterium;
 • Docinanie chmur do dowolnej rzędnej (filtr 3D); wycięcie szumów lub przekrój przez ściany do wyrysowania planu 2D;
 • Tworzenie przekrojów poprzecznych bezpośrednio z chmur punktów z pominięciem modeli DTM
 • Ekstraktowanie siatki punktów w dowolnej rozdzielczości (dla przerzedzenia i zmniejszenia wielkości plików) w formatach LAS, Geo i in.;
 • Eksport modeli NMT/NMPT do modeli DTM oraz XML/DWG;
 • Obsługę siatki ESRI z krajową siecią wysokościową traktowaną jako chmura;
 • Szczególnie zoptymalizowaną współpracę z tachimetrami skanującymi Leica MS50 i MS60.

Zobacz prezentację możliwości programu w obsłudze chmur punktów pod linkiem tutaj >>

Przykładowa kolorowa chmura punktów w programie Leica iCON Office

Film z pobierania chmury 3D (NMPT LiDAR) z Geoportalu do programu iCON Office 2023

Dowolny zestaw

Moduł Chmur Punktów występuje jako odrębny moduł nie tworzący żadnego predefiniowanego zestawu. Dlatego też dokompletuj go do dowolnego zestawu, jak np. Drogowy, Terenowy, MBS, TBS itp.

Program Leica iCON Office w dowolnym Zestawie z dołączonym modułem Chmur Punktów zawiera:

EKRANY PRACY

Sektory 2D (pokigony) przycinania dużej chmury punktów – np. do sektorowych obliczeń objętości.

Kolorowa chmura do ewentualnej klasyfikacji

Przekroje poprzeczne do wygenerowania – podgląd zebranych punktów przekrojów na chmurze

Kontrola napowietrznych linii energetycznych na przekrojach i w 3D

Przekroje poprzeczne do wygenerowania – podgląd przekrojów na chmurze oraz plik wynikowy przekrojów.

Pomiar skrajni na przekroju poprzecznym z chmury punktów

Kolorowa chmura punktów do ewentualnej filtracji poprzez klasyfikację obiektów

Kolorowa chmura po wycięciu sklasyfikowanych budynków i roślinności

Wygenerowany numeryczny model terenu, NMT (bez pokrycia roślinnością itp.) z chmury punktów

Model DTM tylko z wycinka chmury – wybrany ręcznie fragment

Odwrotne operacje – pozostawienie budynków itp. treści

Filtr klasyfikacyjny – filtr pozostawił same budynki

Filtr klasyfikacyjny – filtr pozostawił samą nawierzchnię i ziemię

Hałda z przyciętej chmury filtrem 2D poprzez poligon (wielobok) –  przykładowo dla dalszego obliczenia jej objętości

Linie nieciągłości wydzielone automatycznie z chmury