Moduł Chmur Punktów

Program Leica iCON Office wraz z modułem Chmur Punktów umożliwia:

  • Zarządzanie ogromnymi chmurami pomierzonych punktów za pomocą skanerów, lidarów, tachimetrów skanujących, dronów, echosond itp.
  • Import danych pomiarowych w obecnie obiegowych formatach LAS, PTS, E57 i innych.
  • Indeksowanie punktów dla optymalnego zarządzania danymi o pomierzonych obiektach;
  • Renderowanie 3D chmur do 8 milionów pikseli na ekranie;
  • Odcinanie do dowolnej rzędnej;
  • Cięcie modelu dowolną powierzchnią pionową do uzyskania pożądanego przekroju;
  • Ekstraktowanie siatki punktów w dowolnej rozdzielczości (dla przerzedzenia i zmniejszenia wielkości plików);
  • Obsługę siatkę ESRI z krajową siecią wysokościową traktowaną jako chmura;
  • Szczególnie zoptymalizowaną współpracę z instrumetami Leica MS50.

Przykładowa kolorowa chmura punktów w programie Leica iCON Office Przykładowa kolorowa chmura punktów w programie Leica iCON Office

Dowolny zestaw

Moduł Chmur Punktów występuje jako odrębny moduł nie tworzący żadnego predefiniowanego zestawu. Dlatego też dokompletuj go do dowolnego zestawu, jak np. Drogowy, Terenowy, MBS, TBS itp.

Program Leica iCON Office w dowolnym Zestawie z dołączonym modułem Chmur Punktów zawiera:

EKRANY PRACY

Sektory 2D przycinania dużej chmury punktów – np. do sektorowych obliczeń objętości.

Kolorowa chmura do ewentualnej klasyfikacji

Wygenerowany numeryczny model terenu, NMT (bez pokrycia roślinnością itp.) z chmury punktów

Przekroje poprzeczne do wygenerowania – podgląd zebranych punktów przekrojów na chmurze

Przekroje poprzeczne do wygenerowania – podgląd przekrojów na chmurze oraz plik wynikowy przekrojów.

Pomiar skrajni na przekroju poprzecznym z chmury punktów

Kolorowa chmura punktów do ewentualnej filtracji poprzez klasyfikację obiektów

Filtr klasyfikacyjny – filtr pozostawił same budynki

Filtr klasyfikacyjny – filtr pozostawił samą nawierzchnię i ziemię

Filtr klasyfikacyjny – filtr pozostawił samą roślinność

Hałda z przyciętej chmury filtrem 2D poprzez poligon (wielobok) –  przykładowo dla dalszego obliczenia jej objętości