Licencjonowanie Leica CLM

Licencjonowanie Leica CLM

Wszelkie informacje zawarliśmy w instrukcji obsługi systemu CLM pod kątem pracy z programem Leica iCON Office (pod linkiem tutaj >>).

System działa od dawna dla innych produktów firmy Leica Geosystems (np. Infinity, Cyclone, Captivate), a od 23.01.2023 również dla programu iCON Office.

Poniżej zamieściliśmy 2 schematy poglądowe możliwości działania z licencjami elektronicznymi EID.Jak to działa?

Komputer główny (host), np. zwykły laptop szefa firmy, to komputer, który aktywował (pobrał) normalną metodą poprzez program CLM 1 lub wiele licencji pływających (floating) do użytku na tym komputerze lub przez innych w firmie.

 Określenie „w firmie” może być dwojakie:

  1. W sieci lokalnej w biurze – niebieska strefa na schemacie
  2. W dowolnym miejscu na świecie, ale działając w kooperacji wewnątrz własnej firmy – szara strefa na schemacie

 Obie możliwości działają identycznie, tylko:

  1. Opcja nie wymaga dostępu do internetu na zewnątrz, tylko wystarczy być podłączonym do sieci lokalnej (Wifi lub przewodowo LAN), choć zazwyczaj jest ona również z dostępem do internetu. Wymaga wiedzy o nazwie komputera – hosta, nie musimy znać jego IP, choć także poprzez IP możemy się do niego podłączyć.
  2. Opcja wymaga:

posiadania publicznego adresu IP, stałego lub DDNS

dostępu do internetu komputera hosta, jak i zainteresowanego w danym momencie pożyczeniem licencji, ale tylko do samej operacji pożyczania, a potem zwrotu licencji. Działanie programu nie będzie już wymagało łącza internetowego.

– jeśli komputer hosta jest za jednym lub wieloma routerami, to wymagany jest tzw. Port forwarding, aby skierować prośbę o listę i pożyczenie wybranej licencji przez komputer zainteresowanego do IP końcowego komputera hosta (w tym wypadku szefa). Ewentualnie host może mieć w jakiś sposób publiczne IP, to nie jest wymagany forwarding.

Obie opcje realizujemy identycznie, tylko:

– w opcji 2 podajemy IP zewnętrzne (stałe), które doprowadzi nas do komputera hosta.

– w opcji 1 jest obojętnie, czy poprzez nazwę komputera hosta, czy JEGO IP (nie zewnętrzne, stałe, które do tego nie jest potrzebne).

Kolejnym aspektem schematu są dwie sytuacje:

Sytuacja 1: Host ma aktywowane 2 licencje i pożyczone 2 licencje, zatem nie uruchomi programu iCON Office.

Sytuacja 2: Host ma aktywowane 3 licencje i pożyczone 2 licencje, zatem również uruchomi program iCON Office.

Licencje 1,2 i 3 w tym przykładzie mogą mieć różne składy modułów, dzięki czemu można w dowolnym momencie pożyczać i oddawać biorąc inny zestaw, co daje dużą elastyczność pracy i oszczędność eliminując konieczność zakupu wielu bogatszych modułów. Oczywiście w sytuacji, kiedy nie musimy korzystać ze wszystkich modułów w tym samym czasie.

Dlatego zalecamy sprytne przemyślenie zestawów programu, kiedy to np.:

  • jedna osoba może przygotowywać osi i niwelet w Zestawie Drogowym,
  • druga modelować teren istniejący z nalotów lub klasycznego pomiaru do obliczeń objętości, czy korytarzy 3D w zestawie modułu Podstawowego oraz Chmur punktów,

a trzecia z modułem terenowym oraz korytarzy MBS do przygotowywania korytarzy, czy obliczeń objętości z modeli DTM z danych przygotowanych przez pozostałe 2 osoby…