O programie

O PROGRAMIE

Leica iCON office vs Projekty papieroweOprogramowanie Leica iCON Office to bardzo wydajne rozwiązanie do kameralnych obliczeń danych 3D do wytyczeń w terenie instrumentami geodezyjnymi oraz budowlanymi; do pracy systemów sterowania maszyn 3D oraz obliczeń objętości, generowania map wykopów/nasypów, przekrojów poprzecznych i zestawiania ich z terenem istniejącym, sprzed robót, różnymi wersjami projektu itp.

iCON Office jest bliźniaczym programem, znanego już w Polsce od parunastu lat, szwedzkiego programu SBG Geo, który podbił serca nadwiślańskich koneserów nowoczesnych rozwiązań obliczeniowych 😉

Oba programy od 2007 roku wydawane są w polskiej wersji językowej oraz równolegle wydawane są rodzime materiały instruktażowe do samodzielnej nauki programu.

iCON Office jest przydatnym narzędziem zarówno dla geodety, jak i budowlańca dzięki przystępności oraz językowi funkcji, a przede wszystkim szkoleniom personalizowanym zawsze pod konkretnego odbiorcę.

Program jest typowo drogowym rozwiązaniem dla budownictwa i geodezji, choć obsługa inwestycji kolejowych, kubaturowych, budownictwa hydrotechnicznego, obiektów sportowych, czy ogólnego również należy do domen programu dzięki wszechstronności zastosowań gotowych funkcji. iCON Office służy do przygotowywania projektów cyfrowych 2D/3D z podstawowych danych papierowych lub przeprojektowania gotowych projektów 2D AutoCAD do postaci 3D. Projekty przygotowywane w programie iCON Office mogą być bezpośrednio wykorzystane do tyczenia czy inwentaryzacji w urządzeniach pomiarowych z oprogramowaniem Leica iCON Site, Build lub SBG GeoPad, a także jako modele odniesienia w maszynach z systemami sterowania  3D wyposażonych w komputer z oprogramowaniem Leica iCON 3D, UMC 3D, czy też najstarszym Georog.

Istnieje możliwość  importu i eksportu danych do urządzeń geodezyjnych firmy Leica z oprogramowaniem polowym serii Viva, Captivate, 1200, Flexline oraz innych producentów poprzez formaty XML, dwg, dxf, txt i inne.

W Polsce program SBG Geo jest nadal sprzedawany (przez naszą firmę) w odmianie licencji serwerowej (bez klucza HASP), której nie zapewnia system licencjonowania iCON Office.

 Logo Leica Geosystems color_RGBFirma 3D Geosystemy  jest obecnie jedynym dystrybutorem tego oprogramowania w Polsce obok firmy Leica Geosystems sp. z o.o. ściśle współpracując z nią na polu szkoleń klientów, tłumaczenia oprogramowania itp. działań.


Pod linkiem tutaj znajduje się aktualny certyfikat autoryzacyjny firmy 3D Geosystemy jako oficjalnego dystrybutora.
Niekwestionowane zalety programu

Pobiera linie z DWG/DXF

W oparciu o pobierane linie 2D o zmiennym przebiegu tworzy z nich osie lub krawędzie; wylicza na nich pikiety 3D po spadku i innych definicjach. Skończ ze żmudnym wklepywaniem domiarów krawędzi!

Zobacz film

Graficzny i tabelaryczny

Większość danych edytujesz w formie grafiki 2D, 3D oraz tabel. Wszystko równolegle i spójnie edytuje się w trybie rzeczywistym. Dane z/na zewnątrz transferujesz opcją "kopiuj+wklej".

Łatwy i intuicyjny

Dla budowlańca i geodety. Po naszym szkoleniu wszystko co potrzebne intuicyjnie wykorzystasz, choć funkcji jest mnóstwo. Program wdrożysz już w ciągu 7 dni.

Wydajny

Instalacja zajmuje maks. 3 minuty. Program jest lekki dla systemu i nie wymaga mocnych maszyn obliczeniowych, choć sam jest potężnym kombajnem na każdą obsługę realizacji. Program można otworzyć w kilku instancjach, dzięki czemu możemy mieć otwarte na raz kilka projektów. Każda wykorzystuje odrębne rdzenie i wątki procesora, dzięki czemu nie zauważysz otwarcia kilku dużych plików. W każdym możemy mieć podzielony ekran na kilka części.

Przełomowy

Oferuje funkcję automatycznego łączenia "porwanych" polilinii w polilinie zazwyczaj jednym kliknięciem myszki. Skończ z ręcznym rysowaniem linii lub klikaniem we wszystkie segmenty linii!

Zobacz film

Niezawodny w analizie spływu wody

Wszyscy są pod wrażeniem możliwości analizy spływu wody, dzięki czemu lepiej rozumieją projekt budowlany skomplikowanych powierzchni, przełamanych w wielu kierunkach oraz unikają wykonywania błędnych projektów.

Zobacz film

Uniwersalny

Programem obsłużysz niemal każdą inwestycję budowlaną. Posłuży zarówno do przygotowania punktów i linii 3D oraz modeli 3D dla wytyczeń i inwentaryzacji w terenie, obliczeń mas ziemnych, jak również systemów sterowania maszyn 3D (wszystkich producentów). Formatem XML, DWG, DXF, TXT wydasz dane 3D do dowolnego programu i instrumentu.

Film dla instr. Leica

Najlepszy w zamianie map, czy projektów 2D w 3D

Żadnym programem nie zrobisz modelu 3D wielu ha mdcp w minutę! iCON Office potrafi pobrać rzędne pikiet jako bloki lub teksty opisów i zamienić je na rzeczywiste rzędne. Pozostaje tylko utworzyć z nich model DTM i gotowe. Podobnie punkty wpustów na placach, gdzie dotąd trzeba było wstawiać punkty i podawać im rzędne ręcznie...

Zobacz film

Idealny na obsługę dróg

Jego domeną są drogi wszelkiej klasy; od leśnych traktów po autostrady; z niweletą w osi lub odbitą. Po zamodelowaniu górnej warstwy drogi automatycznie oblicza po grubości koronę robót ziemnych dociętą do skarp (góry lub bez zahumusowania) oraz kolejnych warstw podbudowy. Liczy objętości i pola przekrojów.

Zobacz film

Znakomity do obsługi kolei

Umożliwia wydajne obliczenia punktów i linii 3D oraz modeli 3D różnych warstw, jak podtorza, niesortu, czy subwarstwy technologicznej. Liczy objętości i pola przekrojów poprzecznych. Łatwo przelicza kilometracje między liniami kolejowymi.

Zobacz prezentację

Genialny na hale i parkingi z układem drogowym

W przyjemny sposób ułatwia obliczenie krawężników 3D jako polilinii, gdzie dysponujemy planem wykonawczym z samymi rzędnymi wpustów i kilkoma rzędnymi powierzchni placu. Szybko sprawdzisz "zalewaniem wodą" poprawność projektu, kierunków spadków i obliczonych rzędnych.

Zobacz film

Imponujący w hydrotechnice

Programem szybko zamodelujesz wykopy i zasypy dna wraz ze skarpami; nabrzeża wraz z podwodnym umocnieniem ścianki, nad- i podwodne skarpy umocnień linii brzegowych lub stabilizacji nabrzeży; podwodne progi pochłaniające energie fal przyboju; sztuczne rafy; formacje gabionowe ze skrzyń i materaców i in.

Zobacz film

Przydatny do budowy boisk

Za pomocą wielu rewelacyjnych funkcji pomożesz inwestorowi zaprojektować przebudowę boiska, a wykonawcy dostarczysz niezbędne dane 3D. Obliczysz optymalny bilans mas ziemnych, aby przebudować boisko z założonymi spadkami dysponując istniejącymi zasobami materiału. Kolorowe mapy wykopu - nasypu dadzą obraz koniecznych przemieszczeń mas ziemnych.

Zobacz w galerii

Prezentacje programu
Prezentacja ogólna programu | Pobierz tutaj
iCON Office we współpracy z aplikacją polową "Tyczenie drogi" (Leica RoadRunner) | Pobierz tutaj
iCON Office we współpracy ze standardowymi aplikacjami polowymi Leica Geosystems | Pobierz tutaj
iCON Office w budownictwie kolejowym | Pobierz tutaj
Galeria ekranów pracy z programem