O programie

O PROGRAMIE

Leica iCON office vs Projekty papieroweOprogramowanie Leica iCON Office to bardzo wydajne rozwiązanie do kameralnych obliczeń danych 3D do wytyczeń w terenie instrumentami geodezyjnymi oraz budowlanymi; do pracy systemów sterowania maszyn 3D oraz obliczeń objętości, generowania map wykopów/nasypów, przekrojów poprzecznych i zestawiania ich z terenem istniejącym, sprzed robót, różnymi wersjami projektu itp.

iCON Office jest bliźniaczym programem, znanego już w Polsce od parunastu lat, szwedzkiego programu SBG Geo, który podbił serca nadwiślańskich koneserów nowoczesnych rozwiązań obliczeniowych 😉

W Polsce program SBG Geo jest nadal sprzedawany przez naszą firmę.

Oba programy są wieczyste oraz do użycia na dowolnej liczbie komputerów (jednakże na jednym stanowisku w tym samym czasie).

Program iCON Office od 2023 r. zabezpieczony jest już tylko elektronicznym kluczem licencyjnym z dostępem z dowolnego miejsca na świecie. Program SBG Geo na kluczu USB oraz z licencjąsieciową i multi-siceiową.

Oba programy od 2007 roku wydawane są w polskiej wersji językowej oraz równolegle wydawane są rodzime materiały instruktażowe do samodzielnej nauki programu. Funkcjonalność obu programów jest generalnie identyczna w ramach tych samych zestawów modułów. W dalszej części opisywany jest program iCON Office, jednakże wszystko dotyczy również bliźniaczego programu SBG Geo.

iCON Office jest przydatnym narzędziem zarówno dla geodety, jak i budowlańca dzięki przystępności oraz językowi funkcji, a przede wszystkim szkoleniom personalizowanym zawsze pod konkretnego odbiorcę.

Program jest typowo drogowym rozwiązaniem dla budownictwa i geodezji, choć obsługa inwestycji kolejowych, kubaturowych, budownictwa hydrotechnicznego, obiektów sportowych, czy ogólnego również należy do domen programu dzięki wszechstronności zastosowań gotowych funkcji.

iCON Office służy do przygotowywania projektów cyfrowych 2D/3D z podstawowych danych papierowych lub przeprojektowania gotowych projektów 2D AutoCAD do postaci 3D. Projekty przygotowywane w programie iCON Office mogą być bezpośrednio wykorzystane do tyczenia czy inwentaryzacji w urządzeniach pomiarowych z oprogramowaniem Leica iCON Site, Build lub SBG GeoPad, a także jako modele odniesienia w maszynach z systemami sterowania  3D wyposażonych w komputer z oprogramowaniem Leica iCON 3D, UMC 3D, czy też najstarszym Georog.

Istnieje możliwość  importu i eksportu danych do urządzeń geodezyjnych firmy Leica z oprogramowaniem polowym serii Viva, Captivate, 1200, Flexline oraz wszystkich innych producentów poprzez formaty XML, dwg, dxf, txt i in.

 Logo Leica GeosystemsFirma 3D Geosystemy  jest obecnie jedynym dystrybutorem tego oprogramowania w Polsce obok firmy Leica Geosystems sp. z o.o. ściśle współpracując z nią na polu szkoleń klientów, tłumaczenia oprogramowania itp. działań.


Pod linkiem tutaj znajduje się aktualny certyfikat autoryzacyjny firmy 3D Geosystemy jako oficjalnego dystrybutora.
Niekwestionowane zalety programu

Zalety programu w formie video

  Zobacz film

Pobiera linie z DWG/DXF

W oparciu o pobierane linie 2D o zmiennym przebiegu tworzy z nich osie lub krawędzie; wylicza na nich pikiety 3D po spadku i innych definicjach. Skończ ze żmudnym wklepywaniem domiarów krawędzi!

Zobacz film

Graficzny i tabelaryczny

Większość danych edytujesz w formie grafiki 2D, 3D oraz tabel. Wszystko równolegle i spójnie edytuje się w trybie rzeczywistym. Dane z/na zewnątrz transferujesz opcją "kopiuj+wklej".

Łatwy i intuicyjny

Dla budowlańca i geodety. Po naszym szkoleniu wszystko co potrzebne intuicyjnie wykorzystasz, choć funkcji jest mnóstwo. Program wdrożysz już w ciągu 7 dni.

Wydajny

Instalacja zajmuje maks. 3 minuty. Program jest lekki dla systemu i nie wymaga mocnych maszyn obliczeniowych, choć sam jest potężnym kombajnem na każdą obsługę realizacji. Program można otworzyć w kilku instancjach, dzięki czemu możemy mieć otwarte na raz kilka projektów. Każda wykorzystuje odrębne rdzenie i wątki procesora, dzięki czemu nie zauważysz otwarcia kilku dużych plików. W każdym możemy mieć podzielony ekran na kilka części.

Przełomowy

Oferuje funkcję automatycznego łączenia "porwanych" polilinii w polilinie zazwyczaj jednym kliknięciem myszki. Skończ z ręcznym rysowaniem linii lub klikaniem we wszystkie segmenty linii!

Zobacz film

Niezawodny w analizie spływu wody

Wszyscy są pod wrażeniem możliwości analizy spływu wody, dzięki czemu lepiej rozumieją projekt budowlany skomplikowanych powierzchni, przełamanych w wielu kierunkach oraz unikają wykonywania błędnych projektów.

Zobacz film

Uniwersalny

Programem obsłużysz niemal każdą inwestycję budowlaną. Posłuży zarówno do przygotowania punktów i linii 3D oraz modeli 3D dla wytyczeń i inwentaryzacji w terenie, obliczeń mas ziemnych, jak również systemów sterowania maszyn 3D (wszystkich producentów). Formatem XML, DWG, DXF, TXT wydasz dane 3D do dowolnego programu i instrumentu.

Film dla instr. Leica

Najlepszy w zamianie map, czy projektów 2D w 3D

Żadnym programem nie zrobisz modelu 3D wielu ha mdcp w minutę! iCON Office potrafi pobrać rzędne pikiet jako bloki lub teksty opisów i zamienić je na rzeczywiste rzędne. Pozostaje tylko utworzyć z nich model DTM i gotowe. Podobnie punkty wpustów na placach, gdzie dotąd trzeba było wstawiać punkty i podawać im rzędne ręcznie...

Zobacz film

Idealny na obsługę dróg

Jego domeną są drogi wszelkiej klasy; od leśnych traktów po autostrady; z niweletą w osi lub odbitą. Po zamodelowaniu górnej warstwy drogi automatycznie oblicza po grubości koronę robót ziemnych dociętą do skarp (góry lub bez zahumusowania) oraz kolejnych warstw podbudowy. Liczy objętości i pola przekrojów.

Zobacz film

Znakomity do obsługi kolei

Umożliwia wydajne obliczenia punktów i linii 3D oraz modeli 3D różnych warstw, jak podtorza, niesortu, czy subwarstwy technologicznej. Liczy objętości i pola przekrojów poprzecznych. Łatwo przelicza kilometracje między liniami kolejowymi.

Zobacz prezentację

Genialny na hale i parkingi z układem drogowym

W przyjemny sposób ułatwia obliczenie krawężników 3D jako polilinii, gdzie dysponujemy planem wykonawczym z samymi rzędnymi wpustów i kilkoma rzędnymi powierzchni placu. Szybko sprawdzisz "zalewaniem wodą" poprawność projektu, kierunków spadków i obliczonych rzędnych.

Zobacz film

Imponujący w hydrotechnice

Programem szybko zamodelujesz wykopy i zasypy dna wraz ze skarpami; nabrzeża wraz z podwodnym umocnieniem ścianki, nad- i podwodne skarpy umocnień linii brzegowych lub stabilizacji nabrzeży; podwodne progi pochłaniające energie fal przyboju; sztuczne rafy; formacje gabionowe ze skrzyń i materaców i in.

Zobacz film

Przydatny do budowy boisk

Za pomocą wielu rewelacyjnych funkcji pomożesz inwestorowi zaprojektować przebudowę boiska, a wykonawcy dostarczysz niezbędne dane 3D. Obliczysz optymalny bilans mas ziemnych, aby przebudować boisko z założonymi spadkami dysponując istniejącymi zasobami materiału. Kolorowe mapy wykopu - nasypu dadzą obraz koniecznych przemieszczeń mas ziemnych.

Zobacz w galerii

Prezentacje programu
Prezentacja ogólna programu | Pobierz tutaj
iCON Office we współpracy z aplikacją polową "Tyczenie drogi" (Leica RoadRunner) | Pobierz tutaj
iCON Office we współpracy ze standardowymi aplikacjami polowymi Leica Geosystems | Pobierz tutaj
iCON Office w budownictwie kolejowym | Pobierz tutaj
Galeria ekranów pracy z programem

Odwiedź nasz kanał YouTube

Znajdziecie tam Państwo całą playlistę naszych filmów o programie iCON Office. Polecamy zostawić komentarz ze swoimi życzeniami, co chcielibyście Państwo tam zobaczyć, czego jeszcze nie ma.

Nasz kanał

Zamów licencję testową

Mamy dla Państwa możliwość testu programu Leica iCON Office w pełnej wersji (ze wszystkimi dostępnymi modułami) na okres 30 dni.

Zamów test